จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 70,828.0726,279.0062.9 %5.0262.2918.0093.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,895.00978.0066.2 %5.0719.81123.5082.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี12,153.1611,897.192.1 %1.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,361.5316,877.90-9.9 %0.062.43103.15-65.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,222.943,772.4910.7 %5.0782.86420.3546.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,754.301,380.0063.2 %5.0986.0346.9895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,421.9916,492.56-22.9 %0.02,925.65753.3574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0352.1787.9975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,709.701,536.0067.4 %5.0340.2029.9691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,731.851,181.0075.0 %5.0341.47121.1964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,364.68982.0077.5 %5.0250.13106.9857.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,220.39744.0082.4 %5.0285.17106.8862.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,245.50749.0082.4 %5.0415.57109.0173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,889.44491.0087.4 %5.0690.39121.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,806.69567.0085.1 %5.0895.85100.3988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,763.19297.0092.1 %5.0549.72106.8080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,239.88705.0083.4 %5.0414.1934.5491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,254.59576.0086.5 %5.0267.8464.0876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,241.56600.0085.9 %5.0357.76125.3365.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,956.17813.0079.4 %5.0251.70106.5057.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,984.0819,917.70-399.9 %0.01,282.43411.8867.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,977.428,224.35-17.9 %0.01,358.501,385.20-2.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,778.652,652.0044.5 %5.01,029.2820.3298.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,627.211,919.0058.5 %5.02,101.68100.6595.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,512.241,303.0062.9 %5.0926.1788.3490.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13258,565.95270,601.16-4.7 %0.096,563.8729,669.4569.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,942.541,000.0074.6 %5.0852.77108.0087.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,388.054,653.0013.6 %5.01,834.211,421.1522.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,254.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ669.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,249.374,707.1910.3 %5.01,211.40531.7756.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,438.347,158.00-61.3 %0.0735.471,010.65-37.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,163.2214,732.00-139.0 %0.01,385.37500.2663.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,914.542,814.0028.1 %5.0592.43469.7020.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,762.011,299.0065.5 %5.01,043.0835.0396.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,489.331,270.0063.6 %5.0890.95351.5060.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,298.396,275.51-46.0 %0.01,195.21531.1655.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,238.8040,522.00-673.5 %0.01,632.43982.0639.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,043.674,496.2225.6 %5.01,095.69577.8547.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,756.462,652.0029.4 %5.01,138.16145.0287.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,960.319,958.50-100.8 %0.01,333.54102.1492.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,932.043,279.0072.5 %5.01,042.93791.5724.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,336.334,191.853.3 %1.51,252.26747.6540.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,529.242,623.0042.1 %5.01,328.17423.4168.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี6,156.974,382.5228.8 %5.01,499.46429.7171.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,495.855,459.030.7 %0.5891.68118.3886.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,707.6211,063.015.5 %2.5590.59454.5823.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี160,904.7065,018.0759.6 %5.01,707.46477.4372.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,070.371,367.0055.5 %5.0352.30157.0655.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,864.834,793.791.5 %0.51,427.1734,367.43-2,308.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,431.643,273.594.6 %2.0940.46263.0672.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,886.557,520.25-9.2 %0.0826.85202.8075.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,496.973,851.0014.4 %5.01,309.16670.2148.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,870.844,921.0073.9 %5.07,680.98332.5095.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี26,503.935,018.9181.1 %5.0959.47165.7982.7 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,225.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ305.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,571.8712,291.0033.8 %5.01,392.50278.8880.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,097.1274,108.71-220.9 %0.01,932.94425.9878.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 219,515.5116,064.0017.7 %5.010,744.33740.2093.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 39,935.717,527.3024.2 %5.02,541.75708.7072.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,431.124,407.94-81.3 %0.0337.77223.5433.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,304.433,645.3374.5 %5.0365.39319.1812.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,552.8749,748.005.3 %2.51,473.24588.7860.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี30,654.3031,597.00-3.1 %0.01,130.93340.0069.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,203.2034,494.0012.0 %5.01,366.561.8599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,935.6318,868.0134.8 %5.01,209.08316.3573.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี28,230.8119,098.0632.4 %5.01,133.44277.9175.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,208.656,837.3248.2 %5.0952.05239.8874.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี56,905.2526,676.0053.1 %5.02,681.721,901.7129.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,040.743,906.003.3 %1.51,138.16569.0550.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,015.988,884.5347.8 %5.03,711.451,218.0367.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,595.332,076.0042.3 %5.0877.15438.0350.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี85,712.9838,012.0055.7 %5.06,440.395,462.6215.2 %5.0
รวม 1,237,251 978,076 20.95 % 190,592 94,781 50.27 %