จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,783.62708.0074.6 %5.0416.32156.4262.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,910.881,921.0050.9 %5.0663.53225.8466.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,106.032,408.1022.5 %5.0625.49226.4763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,391.8517,185.9219.7 %5.02,660.19790.4570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,738.651,720.0070.0 %5.0260.1555.1078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,215.071,232.0070.8 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,185.131,188.0077.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,769.00604.0084.0 %5.0255.5666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,696.051.00100.0 %5.0166.1766.5060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,700.92559.0084.9 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,743.48421.0088.8 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,180.332,491.0051.9 %5.0674.45597.5011.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,763.641,325.4064.8 %5.0447.05380.0015.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,751.041.00100.0 %5.01,195.990.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,824.601,523.0046.1 %5.0625.42351.7843.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,152.891.00100.0 %5.0644.451.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,231.822,756.4855.8 %5.01,823.522,294.63-25.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,014.58371.2281.6 %5.0475.30157.9866.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,454.042,054.1053.9 %5.01,138.91796.6430.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,650.801,885.0048.4 %5.0834.66231.6472.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,003.9818,207.00-160.0 %0.01,291.05328.9974.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,351.941,909.0043.0 %5.0719.91578.3119.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,243.6810,404.5115.0 %5.04,119.51387.6090.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,020.328,457.8815.6 %5.03,614.56322.0591.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,190.26676.0078.8 %5.0663.5149.4692.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,952.991,114.0062.3 %5.0568.45525.837.5 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,611.403,227.1010.6 %5.0777.61306.7560.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,993.4540,102.40-703.1 %0.01,348.061,389.53-3.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,904.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,452.311.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,736.8818,840.00-143.5 %0.01,348.31101.3392.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,549.7818,498.00-27.1 %0.01,802.10726.7559.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,736.011.00100.0 %5.0587.450.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,768.791.00100.0 %5.0720.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,415.911.00100.0 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,697.782,276.1051.5 %5.01,233.93284.2777.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,023.053,969.00-31.3 %0.0568.43274.3651.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,163.462,233.0093.5 %5.01,101.98341.9469.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 889,657.3130,708.2596.5 %5.07,755.10641.1391.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,681.4837,182.00-694.2 %0.0310.44532.18-71.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,280.631.00100.0 %5.0682.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,245.742,583.0020.4 %5.0663.51364.8045.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,368.534,029.307.8 %3.5986.80354.8264.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,948.082,214.0043.9 %5.0724.01440.0439.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,730.343,624.9423.4 %5.01,033.27438.1857.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,119.743,198.24-2.5 %0.0492.3780.8783.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,193.3610,033.74-139.3 %0.01,851.43470.3974.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,045.968,275.2636.6 %5.02,902.88434.8585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,923.3510,115.3462.4 %5.01,204.70559.5553.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,957.023,425.95-15.9 %0.0308.52252.3018.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี71,303.3412,677.2082.2 %5.0458.26578.82-26.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,118.5789,746.99-9.3 %0.01,511.04931.7538.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,469.2020,472.0022.7 %5.0668.38495.2525.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี133,113.0575,484.0043.3 %5.01,404.36894.3136.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี273,360.882,013.2199.3 %5.02,878.03523.2481.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,940.5019,264.00-142.6 %0.01,567.04949.8339.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,587.884,018.72-12.0 %0.0796.15814.10-2.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,625.78975.0062.9 %5.09,106.08104.5898.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,840.3022,227.45-60.6 %0.04,309.257,008.00-62.6 %0.0
รวม 1,812,688 532,544 70.62 % 77,846 29,200 62.49 %