จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,265.15835.0063.1 %5.0416.3299.9976.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,392.281,747.0048.5 %5.0663.53225.8466.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,144.962,016.6035.9 %5.0625.49222.5364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,810.0017,509.9219.7 %5.02,622.16896.7565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,827.271,229.0078.9 %5.0260.1556.1178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,357.021,017.0076.7 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,062.511,161.0077.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,908.37519.0086.7 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,795.441.00100.0 %5.0166.1766.5060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,805.13519.0086.4 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,845.11373.0090.3 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,057.692,403.0052.5 %5.0674.45668.160.9 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,511.411,297.8063.0 %5.0428.03380.0011.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,589.461.00100.0 %5.01,195.990.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,856.801,426.0050.1 %5.0625.42390.4937.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,191.431.00100.0 %5.0644.451.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,198.502,819.8454.5 %5.01,823.521,980.53-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,985.94389.6480.4 %5.0475.30308.6435.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,461.161,837.5058.8 %5.01,138.91603.9247.0 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,677.561,660.0054.9 %5.0834.66392.5053.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,048.4917,116.01-142.8 %0.01,291.05458.2864.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,385.441,669.0050.7 %5.0719.91364.1749.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,066.789,816.3018.7 %5.04,119.51328.7092.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,896.008,803.7811.0 %5.03,614.56408.7188.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,227.46767.0076.2 %5.0663.5155.8191.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,044.65984.0067.7 %5.0587.46718.35-22.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,525.993,195.909.4 %4.5777.61497.3636.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,988.2742,417.50-750.3 %0.01,348.061,555.20-15.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,483.121.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,602.1118,460.00-142.8 %0.01,367.33170.3087.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบ17,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,458.461.00100.0 %5.0587.450.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,655.691.00100.0 %5.0720.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,335.121.00100.0 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี33,385.022,245.0093.3 %5.01,101.98175.6684.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 859,248.4430,402.0896.5 %5.07,674.85580.5092.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,570.7720,468.00-347.8 %0.0310.44306.591.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,315.831.00100.0 %5.0682.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,275.332,382.0027.3 %5.0663.51418.9536.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,265.223,868.809.3 %4.5986.80555.6343.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,668.703,741.5219.9 %5.0900.52713.3020.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,309.7714,022.2346.7 %5.01,204.70503.5058.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,887.091.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,617.1215,878.4777.2 %5.0458.26577.51-26.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี79,982.50112,913.00-41.2 %0.01,516.121,216.3019.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,843.241.00100.0 %5.0668.380.9099.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี266,896.281.00100.0 %5.02,878.030.90100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,749.5019,416.00-150.5 %0.01,567.041,492.164.8 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,615.494,044.00-11.9 %0.0796.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,564.01968.0062.2 %5.09,106.080.95100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,574,655 372,350 76.35 % 62,349 17,757 71.52 %