จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,629.17678.0074.2 %5.0734.35308.2258.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,395.8724,785.00-1.6 %0.0141.28131.776.7 %3.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,825.03639.6092.8 %5.0109.4961.2644.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา6,670.125,620.0015.7 %5.01,361.88340.1075.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,604.301.00100.0 %5.01,556.41159.5389.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,015.482,038.0070.9 %5.0436.5439.2491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,263.288,428.1944.8 %5.03,439.01197.6094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,376.171.00100.0 %5.02,887.79936.4667.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,603.1840,032.00-77.1 %0.04,891.60837.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,678.454,638.9618.3 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3055.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,982.65138.0096.5 %5.0219.2512.7094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,105.59919.0077.6 %5.0357.7350.2785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,060.50830.0079.6 %5.0243.5966.3772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,181.57521.0087.5 %5.0241.8145.8481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,947.82480.0087.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,000.76488.0087.8 %5.0259.4356.2678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,009.56684.0082.9 %5.0393.4834.7291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,972.51505.0087.3 %5.0249.7899.5260.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,004.89543.0086.4 %5.0278.7297.3765.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,939.81432.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,897.42539.0086.2 %5.0234.5820.9391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,022.37497.0087.6 %5.0420.3045.7589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,058.47735.0081.9 %5.0281.0399.9564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,916.36289.0092.6 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,910.13329.0091.6 %5.0278.1557.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,948.39589.0085.1 %5.0370.7942.6088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,699.041,022.0078.3 %5.0560.8757.2989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,960.18753.0081.0 %5.0316.0942.2286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,175.351.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,098.06921.0077.5 %5.0450.0984.9381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,421.31721.0083.7 %5.0388.36126.7067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,031.01975.0075.8 %5.0403.20103.6574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,789.66644.2383.0 %5.0344.4411.7196.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,828.84165.0095.7 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,682.31267.0092.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,453.591.00100.0 %5.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,061.805,568.9030.9 %5.02,731.03624.1577.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,849.031,717.5039.7 %5.0976.28380.0061.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,645.69398.7084.9 %5.0507.80294.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,052.763,324.00-8.9 %0.0686.02413.5939.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,619.362,407.5033.5 %5.01,076.64320.1570.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,851.42930.0067.4 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,792.98975.0065.1 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,428.971.00100.0 %5.0962.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,824.954,374.009.3 %4.51,533.021,435.456.4 %3.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,350.301,709.0949.0 %5.01,514.74296.9580.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,497.02993.0071.6 %5.01,038.600.9099.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 866,273.3878,284.00-18.1 %0.025,771.609,390.6563.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,798.022,013.0047.0 %5.0915.59215.9476.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,015.71758.0074.9 %5.0886.48707.7520.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์97,615.231.00100.0 %5.03,814.660.90100.0 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,959.295,871.001.5 %0.52,583.311.8599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,204.351.00100.0 %5.04,765.740.90100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,697.9711,115.0018.9 %5.01,735.743,000.86-72.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,607.247,329.37-181.1 %0.0731.071,071.13-46.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,364.154,954.4032.7 %5.02,540.871,454.0342.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,064.9310,123.48-43.3 %0.02,388.741,146.6552.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,188.952,842.1732.2 %5.01,441.621,815.01-25.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,062.651.00100.0 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 53,521.691.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)19,078.2033,024.88-73.1 %0.06,945.277,676.95-10.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,619.619,786.00-28.4 %0.02,631.52776.1570.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,413.772,766.0037.3 %5.01,426.18111.8192.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,173.385,326.00-27.6 %0.01,304.83273.0379.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,989.9210,990.10-37.5 %0.02,769.063,244.44-17.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,361.579,007.0020.7 %5.03,323.042,054.4538.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,006.631.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,332.12626.0081.2 %5.0105.6033.6368.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,771.13561.0068.3 %5.051.1263.90-25.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,631.31578.0064.6 %5.030.561.8593.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,666.65854.0076.7 %5.01,038.6064.6093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,297.801,190.5063.9 %5.0943.52809.7114.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,183.673,605.0013.8 %5.01,228.78610.7750.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา8,019.1212,177.00-51.8 %0.01,913.343,641.83-90.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,156.341.00100.0 %5.02,084.481.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,026.581,521.0069.7 %5.01,247.78418.8566.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,707.5221,140.93-97.4 %0.02,864.14172.1294.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา9,253.6915,472.00-67.2 %0.03,140.781,001.3068.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,847.712,077.0082.5 %5.01,285.81465.5063.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,965.323,518.0011.3 %5.01,209.75773.0736.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,798.223,204.0033.2 %5.01,558.46508.2767.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,311.02650.0587.8 %5.01,381.53525.4762.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,040.268,477.00-40.3 %0.01,533.02229.7685.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา92,467.4622,310.0075.9 %5.0882.91799.499.4 %4.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา57,954.7014,330.0075.3 %5.0986.11645.9234.5 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 70,008.5168,667.001.9 %0.51,728.77900.4247.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 90,694.891.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 45,645.60124,359.44-172.4 %0.01,538.151,266.6017.7 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา58,831.7446,203.0021.5 %5.01,733.031,299.9025.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,676.5120,024.00-87.6 %0.02,795.031,094.3460.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,893.781.00100.0 %5.0791.400.9099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,116.976,508.00-6.4 %0.01,535.18636.5058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา418,561.341.00100.0 %5.019,665.921,158.1494.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,841.301.00100.0 %5.01,114.671.0099.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา441,479.5912,608.4097.1 %5.0175,529.440.95100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,219.452,814.1833.3 %5.01,342.86247.9581.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,978.635,124.0014.3 %5.02,485.512,251.539.4 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,726.761.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,111.421,815.6764.5 %5.0846.59198.2876.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,860.836,920.0041.7 %5.02,274.03763.8066.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 232,167.1619,461.6039.5 %5.0625.22446.7828.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,856.7713,050.25-20.2 %0.01,983.02553.8572.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 442,479.2612,668.0070.2 %5.01,678.25696.8358.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 599,530.5213,586.4086.3 %5.01,598.85625.9960.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 652,873.8013,629.6574.2 %5.01,302.27427.2867.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 724,953.121.00100.0 %5.01,564.190.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 159,298.4617,016.0071.3 %5.01,003.06439.8956.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)26,841.1616,161.3939.8 %5.01,050.93252.7076.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,822.221.00100.0 %5.0568.080.9099.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่85,319.801.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,685.4948,805.0022.1 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง94,074.091.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา109,060.381.00100.0 %5.02,326.401,919.0017.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย27,339.891.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี47,431.4337,228.3821.5 %5.01,423.091,558.34-9.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ36,733.901.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา165,643.391.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา46,461.7519,180.0058.7 %5.01,020.25326.6968.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา46,537.8353,312.00-14.6 %0.01,412.00312.1977.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง67,964.6119,548.6071.2 %5.01,261.091,140.959.5 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,750.4764,696.00-55.0 %0.01,454.50681.6153.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,060.68993.0067.6 %5.01,937.15209.9489.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,367.2544,642.00-29.9 %0.03,071.205,592.64-82.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,832.1114,158.424.5 %2.05,812.021,997.5765.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,511.9831,925.0026.6 %5.01,383.77621.5655.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6976.0094.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา47,774.5743,135.929.7 %4.53,779.702,367.0837.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,029.841.00100.0 %5.01,285.810.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,973.706,096.0012.6 %5.02,157.711,011.2553.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,015.931,137.0062.3 %5.01,454.3018.5898.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,982.022,504.0037.1 %5.01,264.30528.6358.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,334.9630,000.0040.4 %5.015,776.718,300.0047.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,543.1238,936.00-187.5 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,465,480 1,286,665 62.87 % 424,796 92,399 78.25 %