จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,577.53544.0078.9 %5.0416.32147.5064.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,329.171,513.0054.6 %5.0663.53183.8772.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,223.981,731.3046.3 %5.0625.49264.5857.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,301.3115,597.6026.8 %5.02,622.16751.4571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,952.17979.0083.6 %5.0241.1356.4376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,455.81922.0079.3 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,854.251,173.0075.8 %5.0325.57104.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,039.08300.0092.6 %5.0274.5757.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,961.04311.0092.1 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,957.83527.0086.7 %5.0154.3944.9270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,991.38228.0094.3 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,702.091,936.0058.8 %5.0598.39698.10-16.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,567.441,078.8069.8 %5.0466.07427.508.3 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,791.175,368.1921.0 %5.01,195.99334.5472.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,877.10949.0067.0 %5.0606.47545.1210.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,943.881,414.0064.1 %5.0625.49401.1735.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,203.152,366.0761.9 %5.01,801.841,805.44-0.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,978.424,300.44-117.4 %0.0475.30207.3856.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,527.091,987.2056.1 %5.01,138.91798.4329.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,745.271,629.0056.5 %5.0834.66757.749.2 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,924.1614,376.00-107.6 %0.01,291.05294.8477.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,559.561,233.0065.4 %5.0719.91455.4236.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,052.939,731.3419.3 %5.04,119.51393.3090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,904.378,035.0018.9 %5.03,614.56906.3074.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,012.60722.0076.0 %5.0663.5146.4893.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,932.33736.0074.9 %5.0511.40310.7639.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,489.392,914.8016.5 %5.0777.61518.5933.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,048.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,348.091,620.21-20.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,558.251,996.0043.9 %5.0758.77337.9155.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,612.2117,400.00-128.6 %0.01,386.34111.4792.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,716.4612,321.5210.2 %5.01,783.081,022.1042.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,387.151,051.0090.8 %5.0606.47380.6637.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,607.361,407.0069.5 %5.0720.56374.3548.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,395.901,699.0050.0 %5.0772.69632.8418.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,760.06343.4092.8 %5.01,233.93381.9869.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,157.793,790.00-20.0 %0.0568.4350.9391.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,675.562,189.0093.7 %5.01,101.66494.3355.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 835,451.9422,825.5997.3 %5.07,554.27894.5388.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,523.3217,280.18-282.0 %0.0310.44619.47-99.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,826.28788.0072.1 %5.0454.34278.1838.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,393.582,225.0034.4 %5.0682.29362.2246.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,414.242,055.0039.8 %5.0682.53233.7065.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,220.953,425.7018.8 %5.0986.80538.9745.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,037.911,792.0055.6 %5.0724.01388.1246.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,483.693,337.1125.6 %5.0976.22538.3544.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,014.342,448.2818.8 %5.0492.37152.6769.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,363.7011,425.8058.2 %5.01,204.70522.5056.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,734.026,409.1749.7 %5.02,885.56772.5773.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,051.699,879.72-143.8 %0.01,851.43947.0848.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,857.123,425.95-19.9 %0.0308.52252.3018.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,834.7918,977.1272.4 %5.0425.76522.19-22.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี79,047.4995,724.00-21.1 %0.01,500.881,489.350.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,574.9720,472.0020.0 %5.0668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี255,483.9424,048.0090.6 %5.02,878.031,073.9862.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,656.3517,136.00-123.8 %0.01,567.041,163.4725.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,640.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5777.14981.50-26.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,538.82608.0076.1 %5.09,068.05108.9598.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ24,107.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,008.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,580,234 389,082 75.38 % 71,426 27,948 60.87 %