จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี31352.0298689.072.3 %5.04995.83981323.387973.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี41486.4321450.048.3 %5.07924.32032341.992470.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี38963.024984.635.9 %5.07448.84961614.648678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี273654.06203353.1325.7 %5.031503.96910480.72366.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี74884.71915077.079.9 %5.02969.6401866.8369870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี53749.96113529.074.8 %5.05725.041377.575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ62291.12914641.076.5 %5.03906.84011415.563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม48479.5517304.084.9 %5.03256.8201783.7575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ760.0ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ47662.1486868.085.6 %5.01890.7481.4884974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี47793.4224213.091.2 %5.04752.1201750.584.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี60069.922ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07389.8403ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี44965.44914629.567.5 %5.05840.04636.020.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี81465.85963158.4822.5 %5.014351.885081.540564.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี35114.4116186.053.9 %5.07353.00983582.326751.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี42790.9112587.070.6 %5.07125.03034335.689939.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี76475.20331688.9958.6 %5.021741.4826444.066-21.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี24377.7413628.1544.1 %5.05703.59963482.120438.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี55389.55125824.52953.4 %5.013666.927909.148942.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี45754.0721557.052.9 %5.010015.924383.990256.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี95695.719201924.0-111.0 %0.015492.6014194.639672.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี42777.3418751.36956.2 %5.08638.91994844.819343.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)148448.55122023.5417.8 %5.049434.1173650.450992.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6122032.6498704.75819.1 %5.043374.719ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี37027.6218363.077.4 %5.08032.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี36179.89112447.065.6 %5.06345.95025431.564514.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี43312.37140378.56.8 %3.09331.32034317.560153.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี62202.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016176.75114107.1312.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี43132.96117328.059.8 %5.09105.24024487.210950.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี93434.102226044.0-141.9 %0.016331.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบ170985.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี141042.1918469.086.9 %5.07163.522485.841165.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี57192.39814154.075.3 %5.08646.7197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี41399.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08987.0498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี417480.3828266.093.2 %5.013222.483877.272970.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 1.0643386E+7301950.1397.2 %5.092871.4927048.781392.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 56146.109251263.16-347.5 %0.03725.283473.75686.8 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี41202.25822923.044.4 %5.08187.47953018.729563.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี40877.32828574.030.1 %5.08019.19043846.559352.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี52392.87949604.4615.3 %2.511841.64783.173859.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี56615.0243568.87123.0 %5.011715.017024.096740.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1331428.66151097.6654.4 %5.014456.3994137.2571.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี35464.262ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03702.2397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี854904.69176222.9579.4 %5.05353.33015869.4038-9.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี977325.691005023.0-2.8 %0.018005.4811356.7536.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน317528.91166480.047.6 %5.08020.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี3252457.5184186.4294.3 %5.034536.35918468.6646.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี95136.367233776.0-145.7 %0.018804.4815206.36519.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 44376.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09401.72078426.518610.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี31483.8210332.067.2 %5.0108949.72199.259598.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 19,155,292 3,951,223 0.00 % 0.0 640,950 223,547 0.00 % 0.0