จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา32312.8798701.073.1 %5.08983.33982205.168575.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา291060.28290347.030.2 %0.51695.361926.049-13.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา105221.527293.600193.1 %5.01313.88674.0725148.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา82017.86766573.018.8 %5.018510.3592809.4984.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 339584.55913021.9867.1 %5.018676.92581.7799796.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา85072.81319011.077.7 %5.05162.3999538.3269789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9182481.1494310.45348.3 %5.041001.913528.299891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1285893.63524284.0-83.4 %0.063928.60211619.381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2161404.03127781.520.8 %5.034653.4812748.4963.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 172135.20352276.14127.5 %5.05961.3599997.583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04143.5996639.3499884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ46576.8711830.096.1 %5.02669.02476.2505282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย48933.28111134.077.2 %5.04311.77877.1065179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย55687.53110369.081.4 %5.02923.0801966.1024866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย49427.8095499.088.9 %5.02901.72683.8814776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง46364.1485703.087.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง48300.345353.088.9 %5.03113.1599928.2059970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี46698.8598423.082.0 %5.04588.48856.1400181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช46913.5396219.086.7 %5.02997.35991077.52864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง46739.5316966.085.1 %5.03344.6401953.6169471.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ46235.1024461.090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง44525.2385418.087.8 %5.02815.4399235.9619991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง48328.8095452.088.7 %5.05043.5996509.4784989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก48469.8018501.082.5 %5.03372.35991116.845566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ45563.3713865.091.5 %5.03019.4399180.8550194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว46714.7194593.090.2 %5.03337.7998718.2000178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว47621.9698174.082.8 %5.04354.3701723.6340383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง56654.03114703.074.0 %5.06730.4399671.4124890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน47924.3718759.081.7 %5.03797.54949.1829875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด48795.5822122.095.7 %5.06231.1201223.9149996.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่48671.1612385.074.6 %5.05401.08011112.041579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย52075.8718255.084.1 %5.04660.31981408.166569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย48274.10211448.076.3 %5.04838.40041051.312578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง45441.985513.2387.9 %5.04133.2803151.8209896.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม45905.6911841.096.0 %5.03768.8401139.1496.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง45562.232886.093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3101721.0263749.92237.3 %5.031161.356611.697878.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา95253.92252798.94144.6 %5.032772.3599583.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่33197.07819988.639.8 %5.011715.363982.399966.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย32381.434772.799885.3 %5.06093.59963657.540.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว35151.1628032.020.3 %5.08099.10014315.242246.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา41910.51224333.941.9 %5.012729.53002.076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง33321.0399813.070.6 %5.04680.03934.899915.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย33886.2897799.077.0 %5.07394.52053325.9555.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา40779.17234702.014.9 %5.011683.64342.516662.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา56623.62956550.00.1 %0.518206.110795.840.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 440643.8419212.97152.7 %5.018328.992410.619686.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา40029.39111622.071.0 %5.012330.113833.856968.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8789385.13811055.0-2.7 %0.0309259.1996189.29768.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 345368.3222587.050.2 %5.010891.982562.843576.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา36664.19111638.068.3 %5.010789.886003.167544.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา170295.77185093.95-8.7 %0.057188.88338312.74633.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์1164684.07037637.5-504.3 %0.045775.91850116.648-9.5 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 369538.9350346.027.6 %5.030999.72113669.46555.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3161334.45136281.315.5 %5.020828.87923930.006-14.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา31061.0760685.262-95.4 %0.08772.839812129.591-38.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา87766.57856761.37935.3 %5.030490.4419918.322367.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)81718.547103269.61-26.4 %0.026459.018929.049866.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 549972.62927109.9345.8 %5.017299.43913968.01219.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา239208.48248183.16-3.8 %0.038933.5211.25100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 638506.0140724.3678.0 %5.05088.83984531.250511.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)228229.13350594.63-53.6 %0.083343.24273914.7511.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)92161.969108774.0-18.0 %0.031920.6027848.649975.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา52352.0231638.039.6 %5.017190.2113212.320381.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)49171.75846885.04.7 %2.015657.9593137.151980.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)94788.898144979.02-52.9 %0.033228.71925972.30721.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5138389.19137904.00.4 %0.540161.69923872.640.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา106810.312.0100.0 %5.042361.20311.4100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา39729.077264.081.7 %5.01267.2204.3354983.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)21117.3715908.072.0 %5.0613.44477.9354922.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)19450.268533.056.1 %5.0366.72262.3370128.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา54449.96911214.079.4 %5.013052.731224.340990.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา40964.55916022.7460.9 %5.012235.045759.177252.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา49801.42241887.71115.9 %5.014745.367697.128447.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา99154.414152804.02-54.1 %0.023055.1641015.797-77.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา73011.21122686.068.9 %5.024823.6093406.886.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา59984.3423351.061.1 %5.014973.363683.871875.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา119709.53207697.48-73.5 %0.034084.4412025.741994.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา101725.52114098.0-12.2 %0.037765.4229137.099675.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา141408.5931098.078.0 %5.015486.785397.899965.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา47493.78942624.010.3 %5.014802.226525.015655.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา57820.85239534.031.6 %5.019734.0395049.012274.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา63271.78138146.24239.7 %5.016919.9717613.432655.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา70073.74286478.0-23.4 %0.017578.5611258.457592.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา1103694.9277093.074.9 %5.010602.629209.809613.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา690998.31139676.1479.8 %5.011833.326364.850146.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 826736.44811563.751.8 %0.520653.5710232.13150.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 1081362.6260690.2875.9 %5.024877.3219.099.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 679374.01328498.6-95.5 %0.019657.80115064.38923.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา743859.19536902.027.8 %5.021040.8314191.84832.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3127744.08254208.0-99.0 %0.033540.35911879.64664.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา33692.9112.0100.0 %5.09496.800811.399.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา76061.73482886.0-9.0 %0.018935.5518049.350157.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา5051821.5192586.1496.2 %5.0239758.097592.530896.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา46115.4810776.076.6 %5.013528.1212909.786678.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา517305.09133902.3474.1 %5.0200778.867429.351696.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา50432.69934738.87931.1 %5.016095.32364.692485.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา81960.64865587.020.0 %5.029826.12116329.40745.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา163707.8484316.048.5 %5.017255.2794406.100174.5 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร56570.7730727.97145.7 %5.010159.11719.3494992.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา256060.8874765.070.8 %5.027307.074016.429985.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1569632.38178064.9268.7 %5.012050.544919.996159.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2390964.75171860.6456.0 %5.07502.63965192.044430.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3119345.91113701.774.7 %2.023793.9614564.711980.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4558273.19145304.074.0 %5.020147.18474.076257.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5669873.88145322.0978.3 %5.019153.916385.464466.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6614114.94146722.3876.1 %5.015555.624112.236373.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7309792.34191497.5338.2 %5.018905.3693425.732481.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)394006.75157938.8459.9 %5.012553.465942.23152.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา105185.8755947.69146.8 %5.06840.02985011.820326.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา1324385.8954327.027.9 %5.027916.79919104.531.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย332009.1912.0100.0 %5.014347.56117.69999999.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี566194.56164388.271.0 %5.017077.087562.225155.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ439151.3830811.093.0 %5.017779.9212.499.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา2003739.01807669.09.8 %4.517286.9595581.639267.7 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา573347.25197860.065.5 %5.012243.02701.856977.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา556491.56455792.018.1 %5.016974.482872.373583.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง805072.81157052.5380.5 %5.015133.0811058.94926.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย512032.97405554.020.8 %5.017454.08687.043950.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ37110.10912935.565.1 %5.023302.8591360.34594.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่1018697.889812.39191.2 %5.016270.1994253.33573.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา757833.88926679.88-22.3 %0.015289.3213386.4512.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง1142399.5109964.090.4 %5.015424.5613514.2177.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา421813.31499850.97-18.5 %0.036854.39841430.352-12.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา178087.5151717.2714.8 %5.069744.24232560.19553.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา544228.25361266.9733.6 %5.016736.2219813.338941.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015478.2791038.944593.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา554982.25441690.5920.4 %5.045356.39824110.48646.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 48115.026051.045.9 %5.015429.7217017.773454.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน83703.43865140.85922.2 %5.026101.749894.307662.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)36800.64814848.059.7 %5.017508.0349.5289998.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา44965.03126060.042.0 %5.014467.994787.895566.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3603006.75330936.6945.1 %5.0201054.6492448.0754.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา165485.61479357.0-189.7 %0.063828.71986348.547-35.3 %0.0
รวม 36,579,404 25,603,418 30.01 % 5.0 3,216,634 1,191,785 62.95 % 5.0