กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน91,005.73116,765.00-28.3 %0.05,851.81997.5183.0 %5.0
รวม 91,006 116,765 -28.31 % 5,852 998 82.95 %