ข่าวสารการอนุรักษ์พลังงาน
กพร. แจ้งรายชื่อส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2549 (ฉบับล่าสุด 20 เมษายน 2549)  
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ประมวลเรื่อง “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ปี 2549
รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานงาน “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” มีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จาก 20 กระทรวง 263 หน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน
ร่างแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549  
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
สนพ. ติดตามข้อมูลประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ของหน่วยงานท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค  
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
รหัสสมาชิกและรหัสผ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัด  
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการรายงานข้อมูลหน่วยงานราชการ ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th  
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
สนพ. ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ ให้ กพร.  
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ก.พ.ร. กำหนดส่งตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการและดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานให้ สนพ. ภายใน 20 ตุลาคม นี้
(
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ประมวลเรื่อง “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ปี 2548
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของทุกหน่วยงาน เริ่มจากปีงบประมาณ 2549 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ
TV Spot มาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
หนังสือคู่มือและวีดิทัศน์นักขับรุ่นใหม่ ใส่ใจประหยัดน้ำมัน
"ทักษิณ"สั่งปรับปรุงโรงแยกก๊าซฯ เพื่อให้ได้เอ็นจีวีมาใช้กับรถยนต์ได้โดยตรง
นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือลดใช้พลังงาน จนผลรณรงค์ประหยัดพลังงานรอบ 3 เดือน ออกมาอย่างน่าพอใจ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานร่วมมือปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการใช้น้ำมัน หาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะก๊าซฯ สั่งปรับปรุงโรงแยกฯ เพื่อให้ได้คุณภาพก๊าซฯ เหมาะกับรถยนต์โดยตรง ยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจเกิดขึ้น หากประชาชนให้การยอมรับ
อุตฯ ประหยัดพลังงานเข้มข้น ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ
'ฮุนเซน' สั่งภาครัฐลดใช้น้ำมันลง 10% บอกจำเป็น
กทม.เชิญชวนใช้รถจักรยาน-เดิน แทนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง
สภาฯ เริ่มนโยบายประหยัดพลังงาน
‘อ่างทอง’ประหยัดพลังงานได้ผลผู้ว่าฯทำตัวอย่าง...ไปกันคันเดียว
“รวมพลังราชการไทย” ประหยัดเพื่อชาติ
นโยบายเซฟพลังงาน จัดแผนร่วมใจ ‘เดินไปปั่นไปกำไร 3 ต่อ’
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ขานรับประหยัดพลังงาน
เข้มมาตรการประหยัดพลังงาน กทม.ตัดงบทุกหน่วยงาน 10%
จังหวัดเลย ร่วมมือประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานได้ 3 หมื่น/เดือน
สรุปผลการใช้ไฟฟ้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนมิถุนายน 2548
สรุปผลการใช้พลังงานประจำเดือนกรกฎาคม 2548
ธ.ก.ส. กับการประหยัดพลังงาน
รัฐปลื้มยอดใช้ไฟลดประหยัดเงินกว่าพันล้าน
ประหยัดพลังงาน สร้างนิสัย รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม
บ้านแห่งอนาคต เน้นสร้างคุณภาพชีวิต-ประหยัดพลังงาน
สาระน่ารู้ กลยุทธ์ ประหยัดพลังงาน ช่วยกันพิทักษ์โลก
จังหวัดหนองบัวลำภูประหยัดพลังงาน
จังหวัดมหาสารคามประหยัดพลังงาน
กองตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ขับรถ 90 กม./ชม. ประหยัดพลังงาน และลดอุบัติภัยในฤดูฝน"
การประหยัดพลังงานในเครื่องคอมพิวเตอร์
มท.สั่งหน่วยงานในสังกัดรายงานความคืบหน้าประหยัดพลังงานทุก 3 เดือน
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมือ...ร่วมใจ...ช่วยรัฐ ประหยัดพลังงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน...มาตรการใหม่รวมใจชาวจันทรเกษม
วธ.ประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าลดใช้ไฟ 10%
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขานรับนโยบาย "ประหยัดพลังงาน"
กรมทะเบียนการค้าร่วมใจ ประหยัดพลังงานคว้ารางวัลองค์กรประสิทธิภาพ ลดใช้ไฟฟ้าเกิน 10 %
“เซเว่นอีเลฟเว่น” จัดกิจกรรมลับคมความคิดในงานวันเด็กแห่งชาติ 2548