กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง230,093.88373,750.00-62.4 %0.015,053.5917,536.40-16.5 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)11,821.0526,987.00-128.3 %0.04,301.244,827.90-12.2 %0.0
รวม 241,915 400,737 -65.65 % 19,355 22,364 -15.55 %