กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์305,625.75216,279.0029.2 %5.06,345.821,193.3081.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย258,663.45237,000.008.4 %4.01,206.50204.2083.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,208.322,599.0071.8 %5.032.9720.0039.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย288,532.06211,000.0026.9 %5.01,679.692,735.62-62.9 %0.0
สำนักข่าว15,858.0158,000.00-265.7 %0.05,594.531,892.0566.2 %5.0
รวม 877,888 724,878 17.43 % 14,860 6,045 59.32 %