กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ183,455.89148,087.7319.3 %5.06,686.635,460.1318.3 %5.0
รวม 183,456 148,088 19.28 % 6,687 5,460 18.34 %