กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 259,590.05146,534.0043.6 %5.011,926.9216,251.77-36.3 %0.0
รวม 259,590 146,534 43.55 % 11,927 16,252 -36.26 %