กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 105,816.41103,344.002.3 %1.05,998.762,242.2562.6 %5.0
รวม 105,816 103,344 2.34 % 5,999 2,242 62.62 %