กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 121,460.39104,870.0013.7 %5.06,192.62686.8788.9 %5.0
รวม 121,460 104,870 13.66 % 6,193 687 88.91 %