กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 346,979.97262,101.0024.5 %5.05,517.261,005.7381.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,584.70616.0061.1 %5.067.9950.9825.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,617.60265.0083.6 %5.053.7235.9033.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,618.67505.0068.8 %5.082.9340.7750.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,625.49270.0083.4 %5.093.9155.5140.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,291.28376.0083.6 %5.061.61102.77-66.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,484.54251.0083.1 %5.062.1295.86-54.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,602.18462.0071.2 %5.049.731.0098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,124.14688.0038.8 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,518.151.0099.9 %5.022.3221.672.9 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,124.141,407.00-25.2 %0.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,620.654,651.19-77.5 %0.052.88140.47-165.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,281.13340.0085.1 %5.059.37104.73-76.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,549.95726.0053.2 %5.050.09104.85-109.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,573.05664.0057.8 %5.067.9667.041.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,573.05301.0080.9 %5.034.6348.08-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,601.26240.5085.0 %5.038.4566.97-74.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,676.13336.0080.0 %5.051.5496.01-86.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,073.72289.0073.1 %5.038.9252.18-34.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,529.191,002.0034.5 %5.053.7962.62-16.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,442.291.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,574.787,379.00-186.6 %0.054.8337.6131.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,903.05712.0062.6 %5.053.0886.07-62.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,534.84560.0063.5 %5.055.7687.37-56.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,541.70593.0061.5 %5.069.2875.13-8.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,016.84459.0077.2 %5.058.2166.01-13.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,457.981.0099.9 %5.058.6469.35-18.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,116.05165.0085.2 %5.041.8058.43-39.8 %0.0
รวม 391,637 285,362 27.14 % 6,952 2,738 60.61 %