สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ134,786.3175,000.0044.4 %5.07,311.96736.5089.9 %5.0
รวม 134,786 75,000 44.36 % 7,312 737 89.93 %