สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน97,167.6943,837.9354.9 %5.05,223.35238.8395.4 %5.0
รวม 97,168 43,838 54.88 % 5,223 239 95.43 %