กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ86,779.8030,045.0065.4 %5.05,270.25532.4789.9 %5.0
รวม 86,780 30,045 65.38 % 5,270 532 89.90 %