กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน89,327.0326,728.0070.1 %5.05,554.782,215.2960.1 %5.0
รวม 89,327 26,728 70.08 % 5,555 2,215 60.12 %