สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน98,461.6850,504.0048.7 %5.05,542.27981.2482.3 %5.0
รวม 98,462 50,504 48.71 % 5,542 981 82.30 %