สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์171,628.0691,833.4546.5 %5.05,511.001,302.5576.4 %5.0
รวม 171,628 91,833 46.49 % 5,511 1,303 76.36 %