กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ197,485.38131,651.2833.3 %5.06,705.391,788.9773.3 %5.0
รวม 197,485 131,651 33.34 % 6,705 1,789 73.32 %