กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน167,279.81142,117.9515.0 %5.07,024.313,899.1544.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ5,075.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,795.19ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,960.702,772.566.4 %3.0987.341,828.98-85.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ3,841.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ827.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,089.10410.0080.4 %5.01,023.501,046.32-2.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,473.26468.0081.1 %5.0680.54891.15-30.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,256.93555.9075.4 %5.0732.661,379.05-88.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,089.96299.0085.7 %5.0719.441,751.65-143.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,257.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,392.211,012.0057.7 %5.0842.992,447.40-190.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,992.61144.0095.2 %5.0257.98932.90-261.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบ207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,123.29198.0090.7 %5.0638.45878.60-37.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,674.83556.0079.2 %5.0395.8465.6683.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ไม่ครบ728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ604.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่ไม่ครบ392.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ360.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,596.211,578.5039.2 %5.0745.82518.7930.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รวม 191,929 150,112 0.00 % 14,049 15,640 0.00 %