กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 134,239.3483,842.5437.5 %5.05,573.541,079.3680.6 %5.0
รวม 134,239 83,843 37.54 % 5,574 1,079 80.63 %