กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า204,616.89199,178.452.7 %1.06,749.161,850.2072.6 %5.0
รวม 204,617 199,178 2.66 % 6,749 1,850 72.59 %