กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ187,422.53158,384.6315.5 %5.06,549.061,378.9578.9 %5.0
รวม 187,423 158,385 15.49 % 6,549 1,379 78.94 %