สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย323,439.81183,076.0043.4 %5.012,742.986,316.3550.4 %5.0
รวม 323,440 183,076 43.40 % 12,743 6,316 50.43 %