กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 505,623.41440,956.0012.8 %5.012,333.399,540.0022.6 %5.0
รวม 505,623 440,956 12.79 % 12,333 9,540 22.65 %