กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย162,260.78106,000.0034.7 %5.06,814.823,787.8444.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,234.9112,562.20-11.8 %0.02,015.942,201.70-9.2 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,199.0810,266.29-11.6 %0.01,589.601,215.7523.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,310.3514,000.00-50.4 %0.01,584.58752.9552.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,440.017,687.0026.4 %5.01,208.43931.9522.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,448.627,332.5836.0 %5.01,265.27642.2049.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี10,694.6313,336.00-24.7 %0.01,544.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 224,588 171,184 23.78 % 14,479 9,532 34.16 %