กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม91,244.3422,951.0074.8 %5.05,173.32556.2089.2 %5.0
รวม 91,244 22,951 74.85 % 5,173 556 89.25 %