สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม154,657.52149,936.953.1 %1.56,586.582,744.5458.3 %5.0
รวม 154,658 149,937 3.05 % 6,587 2,745 58.33 %