กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 93,956.2632,115.2265.8 %5.05,589.171,641.9170.6 %5.0
รวม 93,956 32,115 65.82 % 5,589 1,642 70.62 %