กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 248,569.83233,000.006.3 %3.08,703.335,624.8435.4 %5.0
รวม 248,570 233,000 6.26 % 8,703 5,625 35.37 %