กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 433,211.09236,575.0045.4 %5.08,909.697,962.0010.6 %5.0
รวม 433,211 236,575 45.39 % 8,910 7,962 10.64 %