สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 93,263.2231,837.3865.9 %5.05,004.48625.4787.5 %5.0
รวม 93,263 31,837 65.86 % 5,004 625 87.50 %