สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48,889.4938,053.9422.2 %5.05,864.322,360.5759.7 %5.0
รวม 48,889 38,054 22.16 % 5,864 2,361 59.75 %