สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 165,722.4286,859.0047.6 %5.07,061.838,077.37-14.4 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,750.452,055.0056.7 %5.0399.3431.9092.0 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,168.0740,000.00-120.2 %0.06,786.045,793.8914.6 %5.0
รวม 188,641 128,914 31.66 % 14,247 13,903 2.41 %