สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน170,556.50151,138.0011.4 %5.06,020.651,206.2080.0 %5.0
รวม 170,557 151,138 11.39 % 6,021 1,206 79.97 %