กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน390,704.97260,191.4133.4 %5.08,325.004,158.3350.1 %5.0
รวม 390,705 260,191 33.40 % 8,325 4,158 50.05 %