กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน246,161.39109,883.0055.4 %5.06,236.39483.0092.3 %5.0
รวม 246,161 109,883 55.36 % 6,236 483 92.26 %