กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน232,386.5997,000.0058.3 %5.06,352.083,110.1751.0 %5.0
รวม 232,387 97,000 58.26 % 6,352 3,110 51.04 %