กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 80,860.552,159.0097.3 %5.04,957.581,157.2276.7 %5.0
รวม 80,861 2,159 97.33 % 4,958 1,157 76.66 %