กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม241,301.8337,000.0084.7 %5.016,910.831,550.0590.8 %5.0
รวม 241,302 37,000 84.67 % 16,911 1,550 90.83 %