กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ177,887.55304,005.00-70.9 %0.06,724.151,872.9172.1 %5.0
รวม 177,888 304,005 -70.90 % 6,724 1,873 72.15 %