สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ116,897.91141,000.00-20.6 %0.05,792.40822.4185.8 %5.0
รวม 116,898 141,000 -20.62 % 5,792 822 85.80 %