สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี116,687.5984,550.0027.5 %5.05,983.131,193.6180.1 %5.0
รวม 116,688 84,550 27.54 % 5,983 1,194 80.05 %