สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ181,593.66256,569.00-41.3 %0.08,581.39588.0093.1 %5.0
รวม 181,594 256,569 -41.29 % 8,581 588 93.15 %