สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา84,848.6633,000.0061.1 %5.05,229.60476.9590.9 %5.0
รวม 84,849 33,000 61.11 % 5,230 477 90.88 %