สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน237,084.19337,722.50-42.4 %0.08,822.14924.0089.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร15,482.9312,714.0017.9 %5.0998.47318.7968.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,675.2424,148.43-149.6 %0.075.04649.48-765.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 217,882.5311,127.0037.8 %5.0862.84535.5737.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์112,124.8919,745.0082.4 %5.0345.66372.00-7.6 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ18,416.1210,970.0040.4 %5.0321.98184.2242.8 %5.0
รวม 410,666 416,427 -1.40 % 11,426 2,984 73.88 %